top of page

אולטרסאונד מיילדותי 

במהלך ההריון נתן לבצע בדיקות אולטרסאונד ברמת ומטרות שונות:

 

שקיפות עורפית- 

זו בדיקת אולטרסאונד הנותנת ניבוי סטטיסטי לאפשרות שהעובר לוקה בתסמונת דאון.

במהלך הבדיקה נמדד גודל העובר ונמדדת שקיפות בעורף העובר.

שקיפות עורפית הינה בדיקה פשוטה, לא פולשנית, אשר איננה מסכנת את ההיריון ובנוסף יכולה לאתר ליקויים אנטומיים ומומי לב.

הבדיקה בד"כ ניתנת לביצוע בגישה בטנית ולעתים רחוקות יש צורך בגישה נרתיקית.

ניתן לשפר את יכולת הניבוי בעזרת בדיקת דם הנקראת סקר ביוכימי שליש ראשון.

סקירת מערכות- 

זו בדיקות אולטרסאונד שבמהלכה נבדקים אברים ומערכות בעובר וכן נבדק גודלם של אברים מסוימים.

הבדיקה ניתנת לביצוע בגישה נרתיקית, בטנית או שילוב בין השתיים, בהתאם לנסיבות ולגיל ההריון.

לא ניתן לאבחן את כל המומים הקיימים בעובר ולא תמיד ניתן לאבחן את המומים שגילויים האפשרי דווח בספרות.

קיימות שני סוגי הסקירות: סקירה מערכות מוקדמת וסקירה מאוחרת.

סקירת מערכות מוקדמת מתבצעת בין השבוע ה 15-17 להריון.

סקירת מערכות מאוחרת מתבצעת בין השבוע 20-26 להיריון, כאשר עדיף להשלימה עד שבוע 23.  

 

אולטרסאונד גינקולוגי- 

הבדיקה בודקת את אברי האגן, ומתאימה לנשים וילדות בכל גילאים.

על פי הצורך,  נתן לשלב בבדיקה דופלר (זרימות דם)  או תלת-מימד.

הבדיקה בד"כ מתבצעת בגישה נרתיקית ולעתים רחוקות יש צורך בגישה בטנית

 

כאן תוכלו לקרוא פרטים נוספים אודות פרופ' לוריא

bottom of page