top of page

יתר לחץ דם בהריון

יתר לחץ דם בהריון הוא הסיבוך השכיח ביותר המופיעה אצל נשים הרות.

כעיקרון, יש שני מצבים עיקריים (ועוד מספר משניים) הקשורים למצב זה: יתר לחץ דם כרוני (היינו מחלת לחץ דם הקיימת אצל אישה לפני כניסתה להריון) ופראקלמפסיה (מה שקרוי "רעלת הריון").

פראקלמפסיה זו מחלה רב מערכתית (פוגעת כמעט בכל איברי הגוף), שעיקר הביטוי שלה הוא עליה בלחץ דם והופעה של חלבון בשתן. הסיבה למחלה אינה ידועה, מה שידוע הוא שהיא מופיעה במהלך מחצית השנייה של הריון ונעלמת לאחר לידה (היינו ריפוי מוחלט). גורמי הסיכון לפראקלמפסיה הם: גיל צעיר של הרה (בעיקר מתחת ל-20 שנים), הריון של מבכירה (לקראת לידה ראשונה), הריון מרובה עוברים, סוכרת הריון, טרומבופיליה (היינו נטייה טבעית של הגוף לקרישויות יתר) וסיפור משפחתי.

הסכנה של פראקלמפסיה היא הופעת אקלמפסיה (פירכוס) המהוה איום הן על שלום העובר והן על האימא ההרה. המטרה של הטיפול הוא למנוע את הופעת האקלמפסיה.

נכון לידע רפואי עדכני, לא ניתן למנוע הופעה של פראקלמפסיה מלבד מצבים מסוימים בהם ניתן להפחית את שיעור ההופעה של פראקלמפסיה. ניתן לאבחן פראקלמפסיה על ידי מדידה של לחץ דם ושל חלבון בשתן. ולכן כל אישה בהריון חייבת בשתי הבדיקות הללו, בעיקר במחצית השנייה של ההיריון. בחודש התשיעי (מעל שבוע 36) מומלץ לעבור בדיקות אלו לפחות אחת לשבוע עד הלידה.

לחץ דם גבוה מוגדר כלחץ דם מעל 140/90 במספר מדידות לאורך זמן. כדאי למדוד את הלחץ דם לאחר מנוחה של לפחות 20 דקות. את החלבון בשתן ניתן למדוד או על ידי מקלון חד פעמי (ואז התשובה היא ב +1 או +2 או יותר) או על ידי איסוף שתן לחלבון כמותי למשך 24 שעות (מעל ערך של 300 מיליגרם ניחשב גבוה).

לאחר אבחון של פראקלמפסיה יש לאשפז בבית חולים על מנת להעריך את דרגת החומרה של המחלה, שיכולה להיות קלה או חמורה. הסימפטומים של פראקלמפסיה החומרה הם כאב ראש מתמשך שלא מגיב לטיפול תרופתי רגיל, כאבים ברום הבטן וטשטוש ראייה. הסימנים של פראקלמפסיה חמורה הם לחץ דם מעל 160/100,  הפרעה בתיפקודי כבד, ירידה במספר טסיות, בצקת ריאות ועוד.

הטיפול בפראקלמפסיה הוא כאמור, ילוד. יחד עם זאת התזמון של הילוד תלוי בחומרת המחלה, כאשר המחלה היא קלה יש להתחשב בבשלות של העובר ולכן הילוד הוא לאחר המועד (שבוע 37).

עד אז יש מקום למעקב צמוד במרפאה להריון בר סיכון גבוה (בקהילה או בבית חולים) ולמנוחה.

כאשר המחלה היא חמורה נשקפת סכנה משמעותית לאימא ולכן הילוד הוא מיידי כמעט ללא התחשבות בגיל ההיריון. כאשר לחץ דם עולה מעל 160/90 יש מקום לטיפול להורדה של לחץ דם על ידי תרופות המותרות לשימוש במהלך ההיריון (היינו לא מזיקות לעובר). 

 

המאמר נכתב עבורכן על ידי פרופ' לוריא

bottom of page