top of page

רשימת פרסומים מדעיים

 

 פרופ' לוריא פרסם 225 מאמרים על פי חלוקה הבאה:

 

  • מחקרים מקוריים       122

  • פרשות מקרה            38

  • סקירות                     31

  • פרסומים אחרים        34  

התפלגות פרסומים פרופסור לוריא

כמו כן פרופ' לוריא כתב 9 פרקים בספרים רפואיים

וספר על היסטוריה של ניתוחים קיסריים, בו יש 16 פרקים:

the history of cesarean section by Samuel Lurie M.D

ניתן לראות תקצירי מאמרים ב pubmed

bottom of page