top of page
פרופסור לוריא שמואל מומחה בגניקולוגיה

2003–2010 .דירקטור בקרן מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש מיכאל לנדאו

2007-2004 – חבר בוועדת בחינות ארצית (איגוד הדיקאנים) של סטודנטים לרפואה.

2006-2005 – יו"ר ועדת הסילבוס, החוג לילוד וגינקולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

2005 ואילך - חבר ועד של החברה הישראלית לרפואת נשים בקהילה.

2006-  2019-חבר ועדת קולקויום של עבודות גמר סטודנטים, אוניברסיטת תל אביב.

2007- 2019- ממונה על המחקר באגף נשים ויולדות, מרכז רפואי ע"ש אדית וולפסון.

2010-2007 - חבר ועד של החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם.

2008- 2019 יו"ר הועדה המארגנת של יום המחקר של קרן ע"ד דוריאן פאול מרכז רפואי ע"ש אדית וולפסון.

2009 - 2019- בוחן שלב ב' מתמחים בילוד וגינקולוגיה, המועצה המדעית, ההסתדרות הרפואית (הר"י).

2011-2009 - מדריך בקורס לקולפוסקופיה, החברה הישראלית לקולפוסקופיה.

2014-2011- מזכיר הסניף תל אביב והמרכז של האיגוד הישראלי לילוד וגינקולוגיה.

2014-2011- חבר הועד המרכזי והמועצה של האיגוד הישראלי לילוד וגינקולוגיה.

2012- 2019- חבר הועדה לעבודות גמר של הסטודנטים לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

2012- 2019 - חבר בוועדת "הלסינקי" (אישורי מחקר), מרכז רפואי ע"ש אדית וולפסון.

2013- 2017 - יו"ר ועדת הסילבוס, החוג לילוד וגינקולוגיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב.

2014- 2016- חבר ביועדת ההתמחות של מרכז רפואי ע"ש אדית וולפסון.

2014 - 2017- חבר לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית (הר"י).

לחץ כאן לפרטים נוספים אודות פרופסור לוריא

bottom of page